DENOMINACIÓ: ATENEU 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Roc nº11 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
ATENEU  170-D1 

AUTOR: Joaquim Codina i Matalí, m.o. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres d’estil eclèctic, de planta baixa i dues plantes pis, amb façana principal donant a la plaça de Sant Roc. La façana posterior de l’edifici actualment dóna a la plaça de Fidela Renom, amb accés des del carrer de l’advocat Cirera.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES