DENOMINACIÓ: COOPERATIVA "LA SABADELLENCA" - TEATRE DEL SOL 
LOCALITZACIÓ: carrer del Sol nº97-99 
ÚS ACTUAL: Públic civil 
C. URBANISTICA: clau c-9 
COOPERATIVA "LA SABADELLENCA"  169-D1 

AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza 
EPOCA - ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Teatre entre mitgers d’estil noucentista de planta baixa i quatre plantes pis en la crugia central, i tres plantes pis a la resta. Composició de façana simètrica, amb ressalt de la part central, i elements decoratius clàssics combinats amb elements típics del barroc.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES