DENOMINACIÓ: ESCOLA DELS MARISTES 
LOCALITZACIÓ: carrer de Latorre 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-9 / b+6(a) 
ESCOLA DELS MARISTES  167-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’edificacions escolars, format per un edifici rectangular situat paral.lel al carrer de Latorre a la part posterior de la parcel.la, i un edifici en forma de “L” construït posteriorment situat a la cantonada entre el carrer de Latorre i el carrer de Sant Pau. Davant de l’edifici antic hi ha les pistes de joc, que es separen del carrer amb una tanca que conté un dels accessos al recinte. L’edifici antic conté planta baixa i planta pis, mentre que el més recent conté un bloc de planta baixa i dues plantes pis que dóna al carrer de Sant Pau, i una torre de planta baixa i quatre plantes pis situada a la cantonada dels dos carrers.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES