DENOMINACIÓ: MÚTUA SABADELLENCA 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Creueta nº90 
ÚS ACTUAL: Sanitario-assistencial 
C. URBANISTICA: clau c-2 
MÚTUA SABADELLENCA  165 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb façana principal al carrer de la Creueta. L’edifici està format per un cos de tres crugies i un altre cos de dues crugies, amb obertures idèntiques a l’anterior però amb un remat de façana diferent.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES