DENOMINACIÓ: MERCAT DE SANT JOAN 
LOCALITZACIÓ: plaça de Sant Joan 
ÚS ACTUAL: Públic civil 
C. URBANISTICA: clau c-8 
MERCAT DE SANT JOAN  161-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació aïllada situada al centre de la Plaça de Sant Joan, amb entrada principal donant al carrer de Fèlix Amat. L’edifici, de composició clarament simètrica, està format per una creu central de planta baixa de doble alçada i amb cossos annexes de planta baixa situats a tot el perímetre del cos central. L’edifici conté a més, dos coberts exteriors situats a dos costat, definint l’entorn de la plaça.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES