DENOMINACIÓ: DESPATX COROMINES 
LOCALITZACIÓ: Carrer de sant Feliu nº 10-14. 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
DESPATX COROMINES  156 

AUTOR: Fèlix de Azúa i Gruart. 
EPOCA - ANY: 1958-59 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’edificis entre mitgeres format per diferents volums en forma d’U que s’estructuren entorn d’un pati on s’ha volgut integrar la natura amb l’arquitectura racionalista. L’accés al conjunt es realitza per sota d’un volum prismàtic que se suporta amb pilotis. El volum que tanca la U té l’accés a un nivell inferior a la cota del pati, i s’hi accedeix baixant uns quants esglaons. Els altres dos volums s’hi accedeix directament des del pati.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES