DENOMINACIÓ: CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ 
LOCALITZACIÓ: carrer de Casanovas i Bosch nº1, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+2 
CASA JOAN BAPTISTA PONSÀ  155-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas 
EPOCA - ANY: 1912 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici unifamiliar, de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal al carrer de Casanovas i formant cantonada amb el carrer de la Concepció. L’edifici destaca per l’acurat tractament global amb la voluntat d’integrar tots els elements tant decoratius com compositius.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES