DENOMINACIÓ: TEATRE LA FARÀNDULA 
LOCALITZACIÓ: carrer d'Alfons XIII 
ÚS ACTUAL: Públic civil 
C. URBANISTICA: clau c-7 
TEATRE LA FARÀNDULA  154-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY: 1956 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Teatre amb entrada principal al carrer d’Alfons XIII, amb una gran obertura arquitrabada, tot i que la façana més interessant està al carrer de les Tres Creus, ja que el teatre es macla amb l’edifici de la Cambra de Comerç situat a la cantonada dels cos carrers.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES