DENOMINACIÓ: EDIFICI ALFONS XIII - Cambra de comerç i indústria. 
LOCALITZACIÓ: carrer d'Alfons XIII, carrer de les Tres Creus 
ÚS ACTUAL: Associatiu i Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2* 
EDIFICI ALFONS XIII  153-D1 

AUTOR: Gabriel Bracons i Singla 
EPOCA - ANY: 1957 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’edificacions ubicat a la cantonada del carrer d’Alfons XIII amb el carrer de les tres Creus, format per la macla de dos volums de tractament exterior ben diferents. El volum de més alçada, de planta baixa i vuit pisos, compta amb els baixos públics i habitatges a la resta de plantes. El segon volum, de planta baixa amb porxada i dos pisos, està destinat tot ell a oficines de la cambra de comerç.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES