DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº25-29, carrer de Sant Llorenç nº28 
ÚS ACTUAL: Unihabitatges. 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+3 
CONJUNT DE CASES D’EN COMADRAN  145 

AUTOR: Santiago Casulleras i Forteza. 
EPOCA - ANY: 1928 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació unitària formada per tres habitatges unifamiliars de planta baixa i planta pis. Els habitatges amb els núms. 25 i 27 presenten un sol cos, mentre que l’habitatge núm. 29 és de doble cos i l’any 1949 se li afegí una planta.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES