DENOMINACIÓ: TEATRE PRINCIPAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Pau nº6-14, carrer de Sant Pere 
ÚS ACTUAL: Públic civil 
C. URBANISTICA: clau c-7 
TEATRE PRINCIPAL  142-D1 

AUTOR: Francesc Daniel Molina 
EPOCA - ANY: 1866 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Teatre de gran austeritat exterior, format per planta baixa i dos pisos que comparteix espai amb el Casino del Cercle Sabadellès. Teatre a la italiana segons la tipologia característica del S. XIX, construït en diverses fases i actualment està essent restaurat.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES