DENOMINACIÓ: EDIFICI DE CASSA 
LOCALITZACIÓ: c.de la Concepció 20 c. de la Indústria 37 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+3 b+2 
EDIFICI DE CASSA  138-D1 

AUTOR: Eduard Maria Balcells i Buïgas (1913) Antoni Forrellad, Antoni Trallero i Josep Salvador (enginyers, 1946-1948) 
EPOCA - ANY: 1913, 1946-1948, 1988? 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril actualment format per un cos de planta soterrani, baixa i dos pisos, una nau de planta baixa i pis, i una altra nau paral·lela de planta baixa.Inicialment el despatx comptava únicament amb un cos de planta baixa i pis, amb façana al carrer de la Indústria i al carrer de la Concepció. En la reforma dels anys 1946-48 es construiren les dues naus paral·leles amb façana al carrer de la Concepció, i s’amplià l’edifici inicial amb una planta soterrani i una planta per sobre. L’ornamentació del nou conjunt s’adaptà a la l’edifici originari. Des del 1988, la Companyia d’Aigües de Sabadell (CASSA) hi té establerta la seva seu.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES