DENOMINACIÓ: ESTACIÓ R.E.N.F.E. 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Estació nº21 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau b-3 
ESTACIÓ R.E.N.F.E.  137-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. 
EPOCA - ANY: 1889 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
L'arribada del tren a Sabadell data de 1855, any en que s'inaugurà l'estació. Tot i que el desenvolupament de la xarxa de ferrocarrils a Espanya fou lent i gravós, i el servei car i deficient, no és fins la dècada de 1880 que va començar a funcionar amb un mínim d'efectivitat. L'any 1884 la Companyia del Nord renova la seva antiga estació. Les obres deuen acabar el 1889, data que consta al frontó que corona la façana.
L'any 1991 es reforma i es converteix en estació d'autobusos.  
 

BIBLIOGRAFIA
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.404
La inauguració del ferrocarril a Sabadell.Diari de Sabadell. Autor:Montllor Pujal, Joan.
L'obra del segle passat.Diari de Sabadell. Autor:Ache, Josep.
 

DOCUMENTS D'ARXIU