DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VOLTES DE L’OLIVER  136 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort 
EPOCA - ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA CASALS I HABITATGES UNIFAMILIARS SINGULARS
CASALS:
Edificacions residencials unifamiliars nobles, realitzades generalment per mestres d’obres, emplaçades al nucli urbà, originals de l’època tèxtil. 

NIVELL DE PROTECCIÓ parcial

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ