DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VOLTES DE L’OLIVER  136-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort 
EPOCA - ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest edifici en el seu origen, no l’hem d’entendre unicament com un edifici aïllat, sino com una intervenció urbanística, en tant que el projecte original consistia en una edificació porxada que anava del c. Jardí al c. Lacy i tenia la voluntat d’embellir la principal via de la vila, la Rambla. Podem establir una relació amb el projecte d’eixampla i reforma de la vila encarregat a F. Daniel Molina l’any 1861 a través de G. Batllevell, mestre d’obres que s’ocupava junt amb J.A. Obradors de l’aixecament dels plànols geomètrics de la vila.
També podem intuir una certa influència de l’autor de la casa Xifré de Barcelona, tant per les similituts compositives i estilístiques d’amdues, com pel fet que en Josep Buixareu fou arquitecte municipal de Sabadell de l’any 1860 al 1865, i com a tal fou l’encarregat d’aprovar els plànols d’aquest projecte, concedint un permis de deu anys per a la realització de l’obra.
La part construida d’aquest projecte encarregat per Pere Oliver, fou la central, destinada a vivenda de la familia Oliver.
L’any 1867 Pau Casablancas demana una modificació del projecte, trencant així la idea original, que és aprovada per en Carles Gauran, arquitecte municipal d’aleshores. És en aquest moment quan Antoni Oliver, fill de Pere Oliver, renuncia al permis d’obra aprovat el 30 de gener de 1862, sol.licitant així tapiar els arcs, aquest permís no se li concedeix.  
 

BIBLIOGRAFIA
Art Sabadellenc. Autor:Castells, Andreu.
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.374
La urbanització de la ciutat industrial. Sabadell 1845-1900. Autor:Larrosa, Manel.
 

DOCUMENTS D'ARXIU
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1901/Exp:11. (Antonio Oliver )
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:12. (Antonio Oliver )
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1872/Exp:19. (Pablo Casablancas)
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:19. (Antonio Oliver )
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1862/Exp:2. (Pedro Oliver )
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1867/Exp:9. (Pablo Casablancas)