DENOMINACIÓ: VOLTES DE L’OLIVER 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº67-71 
ÚS ACTUAL: Cultural 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VOLTES DE L’OLIVER  136-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort 
EPOCA - ANY: 1862 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de cinc cossos entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb arcades a la planta baixa i balaustrada com a remat de façana. A l’interior presenta un ampli pati central, des d’on arrenca l’escala, a la manera dels antics palaus gòtics.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES