DENOMINACIÓ: VAPOR CODINA I XEMENEIA 
LOCALITZACIÓ: c. de Blasco de Garay, 37-39 
ÚS ACTUAL: En desús 
C. URBANISTICA: clau c-0 
VAPOR CODINA I XEMENEIA  129-D1 

AUTOR: Manuel Folguera i Duran, enginyer; Narcís Nunell i Sala, enginyer; Josep Renom i Romeu, mestre d’obres 
EPOCA - ANY: S. XIX (1880 o 1881) 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format actualment per dues naus de planta baixa i un pati central per on es produeix l’accés.
També es conserva la xemeneia de l’antic vapor.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES