DENOMINACIÓ: VAPOR BADIA - BIBLIOTECA DEL VAPOR BADIA 
LOCALITZACIÓ: c. de les Tres Creus, 127-129 
ÚS ACTUAL: Educatiu. Biblioteca pública municipal. 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VAPOR BADIA  128-D1 

AUTOR: Josep Lacueva i Sangeliu, m.o. 
EPOCA - ANY: S. XIX. (1867) 
ÚS ORIGINAL: Indústria - llanera 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format actualment per una única quadra planta baixa i pis paral.lela al carrer Tres Creus. El pati ha desaparegut per crear un espai lliure d’accés a la biblioteca.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES