DENOMINACIÓ: CASAL de la plaça del Gas 
LOCALITZACIÓ: plaça del Gas nº2 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau c-5 
CASAL de la plaça del Gas  124-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de planta baixa i dos pisos, emplaçat a la cantonada entre el carrer de Sant Feliu i la Plaça del Gas. Destaca l'ordre en la composició de les obertures.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES