DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES SALVANY 
LOCALITZACIÓ: carrer Gràcia nº1-15 
ÚS ACTUAL: Habitatges unifamiliars i comerç en planta baixa. 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+2 
CONJUNT DE CASES SALVANY  121-D1 

AUTOR: Batllevell i Tort, Gabriel, m.o. 
EPOCA - ANY: 1866-67 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Rengle d’habitatges emplaçat en el recinte de la vila del S. XVIII, format actualment per vuit habitatges, dels que un d’ells fa cantonada amb el carrer Sant Quirze.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES