DENOMINACIÓ: HOTEL ESPANYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº22-24 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 e:b+3(a) 
HOTEL ESPANYA  118-D1 

AUTOR: Juli batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1901 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
 
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU