DENOMINACIÓ: HOTEL ESPANYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº22-24 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 e:b+3(a) 
HOTEL ESPANYA  118-D1 

AUTOR: Juli batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1901 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici, de planta baixa i dues plantes pis, amb façana principal a la Rambla i fent cantonada amb el carrer de Sant Pere. L’edifici fou el resultat d’una reforma d’un antic casal per adaptar-lo a hotel. Actualment està destinat a oficines.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES