DENOMINACIÓ: CASA BUXÓ 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Illa nº10, carrer de la Concepció 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
CASA BUXÓ  113-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa ( ampliació) 
EPOCA - ANY: 1913 ( ampliació) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edificació formada per un antic casal de planta baixa i dos pisos, amb façana principal al carrer de l’Illa i fent cantonada amb el carrer de la Concepció. Presenta a la part posterior una galeria de planta baixa i pis amb terrat i una torre, construïdes posteriorment amb un llenguatge modernista. L’edifici compta amb un jardí situat a la part posterior de la parcel.la, delimitat per una tanca amb unes reixes de ferro forjat molt decorades en la seva part superior.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES