DENOMINACIÓ: VAPOR PISSIT 
LOCALITZACIÓ: c. d' Alemanya, 4B 
ÚS ACTUAL: En obres. Projecte d’ubicació del Museu Tèxtil Municipal 
C. URBANISTICA: clau c-7 
VAPOR PISSIT  112-D1 

AUTOR: Miguel de Bergue (enginyer - 1872) Manuel Folguera i Duran (enginyer - 1911) 
EPOCA - ANY: 1872 / 1911 (reconstrucció) 
ÚS ORIGINAL: Indústria llanera - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril format per tres naus paral·leles amb un pati entre dues d’elles, que es relacionen amb una sala de màquines al fons del pati. L’accés al pati de drapaires es realitza a través del carrer d’Alemanya. La nau a ponent, amb façana al carrer del Sol, compta amb soterrani, planta baixa i pis. La sala de màquines té la xemeneia escapçada. A llevant hi ha dues naus amb crugia paral·lela que comparteixen una de les parets de càrrega. Aquestes naus ténen planta baixa i soterrani en la part tocant a la façana del carrer d’Alemanya. En l’actualitat s’estan realitzant obres per acondicionar el conjunt per acollir el Museu Tèxtil Municipal.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES