DENOMINACIÓ: VAPOR TURULL - Cal Lau, Cal Sardà i Vapor Sabadellés 
LOCALITZACIÓ: c. de la Creueta, 26 
ÚS ACTUAL: Desocupat i aparcament públic 
C. URBANISTICA: clau c-3 
VAPOR TURULL  111-D1 

AUTOR: Lluis Homs i Moncus Josep Lacueva i Sanfeliu (mestre d’obres - reforma) 
EPOCA - ANY: 1850/1865 (reforma) 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril actualment consistent en una quadra de planta baixa i dos pisos al carrer de la Creueta. Inicialment també comptava amb una quadra en planta baixa paral·lela al carrer de Sant Josep i amb un ampli pati de drapaires amb entrada pel mateix carrer. En l’actualitat l’espai ocupat per aquests elements dóna cabuda a l’aparcament públic Turull.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES