DENOMINACIÓ: EDIFICI DE CORREUS 
LOCALITZACIÓ: Via Massagué, carrer Verge de les Neus, carrer Sant Fransesc 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau c-6 
EDIFICI DE CORREUS  108-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici, de planta baixa i pis, amb façana principal a Via de Massagué i fent cantonada amb els carrers de Verge de les Neus i de Sant Francesc. Façanes d’estil neoclàssic, formada per un cos central i dos cossos laterals disposats simètricament.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES