DENOMINACIÓ: COL.LEGI ESCOLAPIS 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Escola Pia nº92 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
COL.LEGI ESCOLAPIS  107-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1882 (reixa exterior de ferro fos del1908) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Els pares Escolapis varen arribar a Sabadell l'any 1815 cridats per l'Ajuntament, convertint el casal dels Meca en escola. El 1872 edificaren un col.legi que fou comprat per l'Ajuntament l'any 1882 per tal d'instal.lar-s'hi.
Els pares Escolapis edificaren un nou col.legi que s'inaugurà l'abril de 1885  
 

BIBLIOGRAFIA
Elements d'Història de Sabadell. Autor:Carreras Costajussà, Miquel.p.389
 

DOCUMENTS D'ARXIU