DENOMINACIÓ: COL.LEGI ESCOLAPIS 
LOCALITZACIÓ: carrer de l'Escola Pia nº92 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
COL.LEGI ESCOLAPIS  107-D1 

AUTOR: Miquel Pascual i Tintorer 
EPOCA - ANY: 1882 (reixa exterior de ferro fos del1908) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Escola d’estil neoromànic de planta baixa i dos pisos estructurada entorn a un pati, de manera que la seva planta dibuixa una U. L’edifici, amb façana principal donant al carrer de l’Escola Pia, ocupa quasi la totalitat de l’illa formada pels carrers de l’Escola Pia, carrer Estrella i carrer Coromines.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES