DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ: carrer Arimón nº24 
ÚS ACTUAL: Cap - en obres. 
C. URBANISTICA: clau 1-9 
CASA ARIMÓN  103 

AUTOR: Josep Renom 
EPOCA - ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Aquest casal es fruit de la reforma substancial d'una casal del s. XIX, realitzada l'any 1911 a mans de l'arquitecte Josep Renom. D'aquest primer casal se'n conserva algun indici gràcies les pintures del sostre que s'han conservta sota els enteixinats modernistes. Una altra de les reformes importants, que desfigurà de manera destacada l'aparença originària data dels anys 50's i 60's, aproximadament. Santigao Casulleres és l'encarregat, durant els anys 50's, d'una de les ampliacions i reformes del casal.
L'any 1941 aquesta casa es comprada per la familia Garcial Planas a la famíla Arimón.  
 

BIBLIOGRAFIA
Josep Renom, arquitecte. Autor:Casamartina Parassols, Josep.
Les Reixes dels vapors i de les cases pairals a Sabadell. Autor:López Navarro, Tomàs.
 

DOCUMENTS D'ARXIU
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1911/Exp:113. (Joaquim Arimon)