DENOMINACIÓ: ACONDICIONAMENT I DOCKS DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer Marquès de Comillas, carrer Bosch i Cardellach, carrer Blasco de Garay, carrer Gurrea 
ÚS ACTUAL: Educatiu / Descocupat 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ACONDICIONAMENT I DOCKS DE SABADELL  102-D1 

AUTOR: Lluis Homs i Moncusí (1897-1916) 
EPOCA - ANY: 1897 - 19161990 (Rehabilitació d’una de les naus per convertir-la en Escola de Disseny – Rehabilitació guardonada amb el Premi Bonaplata 1991) 
ÚS ORIGINAL: Magatzem - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Magatzem del Gremi de Fabricants de Sabadell format per vàries naus paral·leles vinculades a un pati central semi-soterrat obert al carrer de Blasco de Garay. La nau amb façana al carrer de Bosch i Cardellach, de planta semi-soterrani, baixa i dos pisos, en l’actualitat és ocupada per l’Escola Superior de Disseny ESDI. Al seu costat es troba el pati semi-soterrat i un cos que dóna façana al carrer del Marquès de Comillas on actualment s’ubica l’Escola Tèxtil d’Arts i Oficis vinculada al centre ESDI. Les altres dues naus del conjunt comparteixen entre si una de les parets de càrrega i es troben desocupades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES