DENOMINACIÓ: LA FARINERA - Cal Fideuer 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Joan nº28, carrer del Mestre Rius, carrer nº11-13, carrer de la Borriana 
ÚS ACTUAL: Oficines / Despatxos 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+2(a) 
LA FARINERA  1008009-D1 

AUTOR: Eduard Ma. Balcells i Buïgas 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Establiment fabril format per varis cossos de diferents alçades. El cos principal té façana als carrers de Sant Joan i del mestre Rius, i consta de planta baixa i dos pisos. A continuació hi ha un cos de planta baixa i pis, amb façana al carrer del mestre Rius i al carrer de la Borriana. En un segon terme a ran de les mitgeres, entre els dos cossos, s’aixeca un altre cos de planta quadrada, que consta de planta baixa i tres pisos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES