DENOMINACIÓ: COMPANYIA DE GAS - Antic edifici del Gimnàs Municipal 
LOCALITZACIÓ: plaça del Gas nº8, carrer de Sant Pere 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2 
COMPANYIA DE GAS  99-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Francesc Izard i Bas, enginyer 
EPOCA - ANY: 1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
C - HISTÒRIA I DOCUMENTACIÓ 

NOTÍCIES HISTÒRIQUES
Inicialment aquest edifici es construeix com a edifici industrial, destinat a la producció d'Energia elèctrica. El darrer ús que se li coneix abans de l'actual, és el de gimnàs municipal.
El 1988 s'inicien el treballs de rehabilitació per tal de transformar l'edifici d'origen industrial en la seu de l'oficina de la Companyia de Gas Natural al Vallès.  
 

BIBLIOGRAFIA
 

DOCUMENTS D'ARXIU
Arxiu Municipal. Llicència d'obres.1899/Exp:121. (Juan Brujas)