DENOMINACIÓ: COMPANYIA DE GAS - Antic edifici del Gimnàs Municipal 
LOCALITZACIÓ: plaça del Gas nº8, carrer de Sant Pere 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2 
COMPANYIA DE GAS  99-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Francesc Izard i Bas, enginyer 
EPOCA - ANY: 1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici actualment de planta baixa i dos pisos amb façana principal a la plaça del Gas i fent cantonada amb el carrer de Sant Pere. L’edifici actual, ocupat per la companyia Catalana de Gas presenta una remunta d’una planta usant un llenguatge que contrarresta fortament amb l’edifici originari.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES