DENOMINACIÓ: CASA MOLINS 
LOCALITZACIÓ: carrer Arimón nº35-37 i 39 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 pb+1 
CASA MOLINS  96-D1 

AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona (addició) 
EPOCA - ANY: Abans de 1881-1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal originàriament de tres cossos, al que s'afegeix un cos al lateral. El conjunt, de planta baixa i dos pisos, ha vist trencada la simetria que inicialment conservava el casal, sense perdre però l’ordre i l’equilibri de les façanes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES