DENOMINACIÓ: FÀBRICA TORT - Can Planell 
LOCALITZACIÓ: carrer Turull nº29-39, carrer Riego nº91-93 
ÚS ACTUAL: Indústria 
C. URBANISTICA: MPG-18 MPG-29 
FÀBRICA TORT  95-D1 

AUTOR: Joan Bolívar (enginyer - 1900-1903) Pere Salas (enginyer - 1904) Josep Renom i Costa (1919) 
EPOCA - ANY: 1900-1903, 1904, 1919 
ÚS ORIGINAL: Indústria - activitat industrial 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format per dues naus paral·leles amb un pati estret entre elles, i dues naus de crugia perpendicular a les anteriors. La nau cantonera té planta baixa i dos pisos. Anteriorment havia existit una altra nau en la parcel·la veïna a nord-oest, que actualment es troba desocupada.Es tracta d’una de les primeres fàbriques sabadellenques que incorporà l’electricitat. El model original de fàbrica de pisos de dues plantes s’alterà posteriorment, amb la voluntat de guanyar espai productiu, esdevenint l’actual distribució de Planta Baixa i dos pisos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES