DENOMINACIÓ: DESPATX BUXEDA - CASA PASCUAL 
LOCALITZACIÓ: Rambla, 63-65 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
DESPATX BUXEDA  89-D1 

AUTOR: GRANELL i MUNDET, JERONI, m.o. i GUASTAVINO, RAFAEL, m.o. / NEBOT, FRANCESC DE PAULA 
EPOCA - ANY: 1867-68/1924 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Despatx entre mitgeres format per tres cossos, de planta baixa i tres pisos, la part d’edifici que dóna a la Rambla, i sols de planta baixa la part posterior de la parcel.la.L’edifici actual és el resultat d’una reforma de l’any 1924 feta sobre un edifici pre-existent de l’any 1867-68, i en què es transformà un casal en un edifici d’habitatges.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES