DENOMINACIÓ: ESGLÉSIA SANTÍSSIMA TRINITAT 
LOCALITZACIÓ: Rambla, carrer de Zurbano 
ÚS ACTUAL: Religiós. 
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESGLÉSIA SANTÍSSIMA TRINITAT  86-D1 

AUTOR: – 
EPOCA - ANY: – 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt eclesiàstic entre mitgeres fent cantonada, integrat únicament per església, amb la portalada d’accés principal donant a la Rambla i totes les seves façanes d’obra vista.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES