DENOMINACIÓ: TORRE DE L’AIGUA 
LOCALITZACIÓ: Plaça de la Torre de l'Aigua 
ÚS ACTUAL: Enginyeria civil 
C. URBANISTICA:   
TORRE DE L’AIGUA  84-D1 

AUTOR: Lluís Homs i Moncusí, arquitecte; Francesc Izard, enginyer. 
EPOCA - ANY: 1915-1919 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


La Torre de les Aigües és el primer exemple local d’estructura de formigó armat. L’edifici, de 34,50m d’alçada, conté un dipòsit de forma octogonal de 300 m3 i de 9m d’alçada, amb mirador a la part superior. El dipòsit està sustentat per vuit pilars amb escala de cargol en el seu interior, amb un basament que correspon als eixamplaments dels pilars i mur de tancament amb bancs a la part inferior. La torre és coberta amb una cúpula, amb estructura de paraments inclinats de formigó armat, i conté quatre finestres en els vessants.
L’edifici s’emmarca dins el corrent modernista i conté una càrrega simbòlica refermada per la situació, fet que amb la seva alçada contribueix a fer-la visible des de gran distància.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES