DENOMINACIÓ: GRANJA DEL PAS 
LOCALITZACIÓ: c. de Ramon Albó, 27 
ÚS ACTUAL: Centre de divulgació del Parc Central del Vallès. (propietat municipal) 
C. URBANISTICA: clau d-2 
GRANJA DEL PAS  80-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia al voltant de la qual es disposen: un cos lateral, el molí i vàries edificacions annexes. Les façanes del conjunt es troben arrebossades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES