DENOMINACIÓ: CAN MIMÓ 
LOCALITZACIÓ: camí de Can Mimó, 80 
ÚS ACTUAL: En desús. Abandonat. 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CAN MIMÓ  78-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XII - s. XIII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt en un estat molt deteriorat. Es pot llegir encara l’existència d’un cos principal amb barri, envoltat d’una molt degradada closa amb portalada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES