DENOMINACIÓ: CA N'ALZINA 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Granollers, 136 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar i hosteleria ("Restaurant Ca n’Alzina") 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'ALZINA  77-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format pel cos principal de la masia i un gran nombre d’edificacions annexes. Construïda al s. XII, s’accedeix a l’era pel camí de Santiga que, curiosament, es troba just al darrera de la masia. Els acabats del conjunt presenten textures i cromatismes diversos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES