DENOMINACIÓ: CA N'ARGELAGUET 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Matadepera, 181 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'ARGELAGUET  74-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XVI - s. XVII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat jardineria 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia al voltant del qual s’hi troben edificacions auxiliars plenament integrades. Construïda al s. XVI - s. XVII, s’hi accedeix a través d’una portalada dovellada col·locada frontalment a l’era. La masia, de planta baixa, pis i golfes, es caracteritza per la seva harmònica proporció.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES