DENOMINACIÓ: CAN MORAGUES 
LOCALITZACIÓ: camí de Can Casamada, 169 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar també associatiu. 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CAN MORAGUES  73-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XVI - s. XVII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia, al voltant del qual s’hi troben edificacions auxiliars (algunes de nova construcció). Bastit al s. XVI – s. XVII, s’hi accedeix a través d’una portalada existent a la closa, la qual envolta totalment l’era. La masia, de planta baixa i pis, presenta façanes amb acabats diversos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES