DENOMINACIÓ: CAN GAMBÚS - MASIA DE CAN GAMBÚS 
LOCALITZACIÓ: camí de Can Gambús, 102 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: clau c-0 
CAN GAMBÚS  69-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY:  
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per cos central, ermita, torre i vàries edificacions annexes. Construït al s. XVIII-XIX, s’accedeix al barri de la masia a través d’una porxada amb closa, que s’obre a l’era.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES