DENOMINACIÓ: CAN RULL 
LOCALITZACIÓ: avda. de Lluís Companys, 81 
ÚS ACTUAL: En desús. Propietat Municipal. 
C. URBANISTICA: clau d-1 parc cat. 
CAN RULL  68-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XV 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per una masia al voltant de la qual es disposen construccions annexes de dimensions molt més reduïdes. Construït al s. XV, s’accedeix al barri de la masia a través d’una porxada amb closa, que s’obre a l’era.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES