DENOMINACIÓ: CASTELL DE CAN FEU 
LOCALITZACIÓ: c. de Colòmbia, 1-21 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: clau d-2 
CASTELL DE CAN FEU  66-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: s.XIX - s.XX 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Castell aixecat aprofitant restes de la Masia Sobarber o Casa Cremada. El conjunt actual, flanquejat per un mur, està format per l’edifici principal amb un pati d’armes, la muralla i les seves torres, l’ermita i el paller. L’edifici principal, de planta rectangular, s'organitza en planta baixa, planta pis i golfes i presenta tres torretes i una torre mestra.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES