DENOMINACIÓ: CAN VILAR 
LOCALITZACIÓ: camí de la Torre Canonge i Can Vilar, 154 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CAN VILAR  65-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XV 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia, i construccions annexes disposades al seu voltant. Construït al s. XV, s’accedeix al barri de la masia a través d’una porxada amb closa posterior, que s’obre a l’era. El conjunt de construccions, compta amb façanes paredades i puntualment arrebossades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES