DENOMINACIÓ: CAN LLONG 
LOCALITZACIÓ: rda. d' Europa, 522 
ÚS ACTUAL: En desús. Propietat Municipal 
C. URBANISTICA: clau c-0 
CAN LLONG  64-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XVI 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial plurifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt en un estat molt deteriorat, antigament format per dues edificacions principals i un edifici secundari lateral, envoltats perimetralment per la closa. Construït al s. XVI, s’accedeix a la masia a través d’una portalada, a la que s'hi arriba per l’era.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES