DENOMINACIÓ: MASIA DE CAN DÉU - (Antigament Can Sallent) 
LOCALITZACIÓ: camí de la Masia de Can Deu, 1 
ÚS ACTUAL: Cultural. Museu d’Eines del Camp de la Fundació Caixa de Sabadell. 
C. URBANISTICA: clau D-2 
MASIA DE CAN DÉU  63-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XVII 1628 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia i barri, al voltant del qual s’hi troben construccions annexes (antiga pallisa, galliner i cobert). Construïda al s. XVII, s’hi accedeix a través d’una portalada, davant de la qual el disposa l’era, el molí i la bassa. El conjunt de construccions presenta façanes paredades amb verdugades de maó.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES