DENOMINACIÓ: MASIA DE SANT OLEGUER 
LOCALITZACIÓ: c. d' Osaka, 9 
ÚS ACTUAL: Associatiu. Entitat esportiva "Els Falcons" 
C. URBANISTICA: clau c-9 
MASIA DE SANT OLEGUER  62-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
Actualment ubicada al casc urbà del barri de Sant Oleguer, té la façana principal i l’era donant al marge esquerra del Riu Ripoll. No compta però amb un entorn immediat d’activitat agrícola.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Masia amb les quatre façanes lliures, la posterior lleugerament soterrada respecte el nivell del carrer.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana del cos principal, es troba composada a partir de tres eixos verticals, amb l’accés principal al centre. Les obertures de la majoria de les façanes han patit modificacions, trobant-n’hi de diferents dimensions i sense un ordre compositiu clar.  Murs de façana paredats (a excepció del volum annex de la façana est), amb pedra originària de l’antiga pedrera de Sant Oleguer combinada amb obra de maó massís. 
 Elements Remarcables
Adulteracions a les obertures ubicades a planta baixa de la façana principal, que es troben emmarcades amb pedra. 
COBERTA
Coberta del cos principal a dues aigües, amb ràfec ceràmic de peces volades. La teulada del cobert annex, d’una única vessant, es troba a una cota inferior.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada acabada amb teula àrab.  Rectangle a dues aigües a un nivell superior de l’única vessant del cobert annex. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
A destacar l’interior de l’ermita.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables